Wednesday, April 23, 2008

Solitary Bees

Στον Καρέα, 20/04/08, είχα σταθεί για ... Τσιροβάκους.
Σε δευτερόλεπτα άρχισαν να πέφτουν πάνω μου πολλά έντομα ''μέλισσες''.
Αμέσως κατάλαβα (έχω πρακτικές γνώσεις μελισσσοκομίας - οικογενειακή ενασχόληση)
ότι στεκόμουν στο ''διάδρομο'' από/προς τη/τις φωλιές.
Αυτό που βλέπετε στην φωτογραφία είναι 100δες (τουλάχιστον) τρύπες/φωλιές στο πλάι του δρόμου και σε έκταση 4μ. χ 1,5μ..
Με την βοήθεια του Θ. Ναζιρίδη (τον ευχαριστώ)
Φ. Δ. Κερκίνης και Νανόχηνες http://www.ornithologiki.gr/gr/nanoxina/index.php
και του γνωστού του Εντομολόγου Gordon Ramel
http://www.earthlife.net/insects/solbees.html
η ανγνώριση
Solitary Bees - fam. Halictidae (200 είδη).
They are solitary bees, probably of the family Halictidae, they are nesting close to each other but each hole is probably a separate nest, the term is a nesting aggregation. Some Halictid bees are called semi-social, meaning several females may share a nest
Εντύπωση μου έκανε ψάχνοντας google ''Solitary Bees''
ότι στην Αγγλία φτιάχνουν φωλιές από λεπτά καλάμια μπαμπού, δεμένα μεταξύ τους για την προσέλκυση τέτοιων ''μελισσών'' στους κήπους τους.
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυξάνεται έτσι η επικονίαση και η απόδοση των φυτών/δέντρων.


Tuesday, April 22, 2008

3rd Attica Bird Race

Είδη πουλιών Σύνολο 151
(απ' όλες τις ομάδες)

Tachybaptus ruficollis
Podiceps nigricollis
Puffinus yelkouan
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Phoenicopterus roseus
Plegadis falcinellus
Cygnus olor
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Aythya nyroca
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Circus cyaneus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Hieraaetus fasciatus
Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Alectoris chukar
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Himantopus himantopus
Pluvialis squatarola
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Calidris alba
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus fuscus
Larus michahellis
Gelochelidon nilotica
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Psittacula krameri
Cuculus canorus
Otus scops
Strix aluco
Athene noctua
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Upupa epops
Junx torquilla
Lullula arborea
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Riparia riparia
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus spinoletta
Anthus cervinus
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe isabellina
Oenanthe hispanica
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus philomelos
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia rueppelli
Sylvia crassirostris
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Plhylloscopus trochilus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus lugubris
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta neumayer
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza schoeniclus
Emberiza caesia
Emberiza calandra

Ετήσια αναφορά - Σπάνια είδη το 2007

http://rarities.ornithologiki.gr/gr/eaop/annual_reports.htm

από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων

Sunday, April 20, 2008

Υμηττός (2)

Από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου στην Αθήνα
Καρέας


Υμηττός (1)
Ζέστη, υγρασία και ''βαμβακάδα'' (έκριση ενός εντόμου)
η χαρά του μελισσοκόμου.
Απ' αυτά τα μελιτώματα παράγεται το μέλι κωνοφόρων.
Κύριο χαρακτηριστικό του ότι δεν κρυσταλώνει.

Friday, April 18, 2008

Bird List

Αυτό το blog είναι ήδη στον 3ο χρόνο (06/04/06 η αρχή)
Πολλές από τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο blog δεν υπάρχουν στα αρχεία μου, ξεκαθαρίζοντας και κρατώντας τις λίγο καλύτερες.
Πάνε 3 χρόνια που έκανα την 1η λίστα πουλιών. Τώρα προσπαθώ να την συνδέσω με φωτογραφίες. Οταν το σκέφτηκα μου φαινόταν απλό. Τελικά δεν είναι καθόλου εύκολο.
Εχω ήδη συνδέσει το 1/3 και συνεχίζω.

Λάθη θα υπάρχουν. Ελπίζω να διορθωθούν με τη βοήθειά σας.
Non-passerine
http://users.att.sch.gr/gpapagia/globalsch-autosch/iware/?D=a4c0d31592770081a677b2c6b1219370

Thursday, April 17, 2008

Isabelline Shrike - Info

Εκ μέρους του Rare Birds of Greece
http://rarities.ornithologiki.gr/

Με την βοήθεια της Κλαίρης Παπάζογλου, την οποία ευχαριστούμε θερμά, λάβαμε την γνώμη του Lars Svensson για τον Ξανθοκεφαλά (φύλλο/ηλικία κλπ) στο Σχινιά:
Dear Clairie,
The bird on the photograph is of course an IsabellineShrike. And in late March it should reasonably be afemale (pale lores, largely pale bill, barred flanks).Age can not be determined in spring in this species,since both adults and 1stY birds have a completewinter moult. Subspecies? It is actually moredifficult to say than sex. But, again relying onaverages and what is normal, this looks like aphoenicuroides (rather greyish back, fairly prominentwhite supercilium behind eye, at least centre ofbreast and belly whitish, with ochre tinge restrictedmainly to flanks).
What are the possible pitfalls where the above couldgo wrong?
1. Sex as female is 99% certain, the only way it couldbe imm. male is for it to be gravely aberrant.
2. Subspecies as phoenicuroides is 90% certain. Ileave a slight margin of error here as we still haveincomplete knowledge of variation. Some birds ofphoenicuroides and of isabellinus approach each otherto a level to invite confusion, in particular amongimmature and females.

Tuesday, April 15, 2008

Πεντέλη

Την Κυριακή 13/4/2008 , 24 ώρες μετά την Πάρνηθα αποφάσισα να πάω στην Πεντέλη.
Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο. Περισσότερα είδη και εύκολα στην παρατήρηση. Οι Πέρδικες δεν λέγαν να φύγουν. Στα 5-10 μέτρα.

Monday, April 14, 2008

Πάρνηθα

Bird Race: εκτός των άλλων είναι και ένα παιχνίδι στρατηγικής, διαχείρισης χρόνου και επιλογής βιοτόπων.
Αποδείχτηκε λάθος η επιλογή της Πάρνηθας. Όλοι πλην του Γιάννη ήμασταν υπερ της Πάρνηθας.
Ωραία φύση να περπατάς, όχι για παρατήρηση πουλιών.

Κάπου στο Καπανδρίτι. Πολύ ωραία περιοχή για περιπάτους...

Αποτελέσματα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο 3ος Αττικός Αγώνας Παρατήρησης Πουλιών. Συνολικά 41 άτομα σε 10 ομάδες έλαβαν μέρος, η μία άνευ συναγωνισμού(Αντικύθηρα). Παρατηρήθηκαν 145 είδη πουλιών, εκτός των Αντικυθήρων (δεν τα λάβαμε ακόμα). Τα βραβεία μοιράστηκαν οι Μπούφοι (106 είδη), οι Μελισσοφάγοι (90) και οι Καλόγεροι (89). Σπανιότερο είδος -ειδικό βραβείο- ήταν ένας Σιγλίγουρος στον Ωρωπό που καταγράφηκε μόνο από τα Σαίνια. Γενικά περάσαμε πολύ ωραία, ειδικά όταν κάποιες ομάδες συναντήθηκαν στο πεδίο.
Από την Οργανωτική Επιτροπή

Sunday, April 13, 2008

Μουστακλήδες

Στο Σχινιά παρατηρούν ένα Μαυρότριγγα.

Μουστακλήδες:
Γιάννης (ομαδάρχης), Μιχάλης , Ανδρέας, Αποστόλης, Γιώργος (αναπληρωματικός)

Ενας Κορμοράνος άλλαζε κάθε τόσο ... Νομό.
Εδώ στα όρια της Αττικής.

(για το φίλο με το παιδί)

3rd Attica Bird Race

(post για φίλους που δεν έχουν σχέση με την Παρατήρηση πουλιών)
Το 3o Bird Race είναι ένας ετήσιος αγώνας παρατήρησης πουλιών στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής. Γίνεται και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Νικήτρια η ομάδα που θα δεί ή θα ακούσει τα περισσότερα πουλιά.
Η καταγραφή ισχύει εαν 2 μέλη της ομάδας δουν και αναγνωρίσουν το ίδιο πουλί.
Ο ομαδάρχης της κάθε ομάδας έχει τον τελικό λόγο.
Εναρξη 12/04/08 00:00 λήξη 20:00.
Η ομάδα του Νίκου είναι μόνιμη νικήτρια (3 στα 3)
Κάτι σαν τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο
Οι άλλες ομάδες παίζουν για τη δεύτερη θέση.
Κάτι πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να αλλάξει (και δεν εννοώ τον Ολυμπιακό)
Κανόνες: είναι ένα παιχνίδι για μεγάλα παιδιά και δεν γίνονται ''ζαβολιές''.
¨Οσο για κάποιες απόψεις (γυναικών) του τύπου
''Καλά γιατί δε γυρνάτε για φαγητό - καφέ στο σπίτι ... να ''συμπληρώσετε'' και τα υπόλοιπα είδη ...και φρέσκιοι να πάτε στις 20:00...''
ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ

Tuesday, April 08, 2008

TRAVEL X-PERIENCE

Ενα νέο ταξιδιωτικό περιοδικό. Μέχρι και αύριο κυκλοφορεί με 1,5 ευρώ μαζί με το ΕΞΟΔΟΣ
Από Πέμπτη μόνο του στα περίπτερα με 2,5 ευρώ.
Βίκη καλή επιτυχία.

Λύγκας

Από εργασία της Γ' Δημοτικού

Monday, April 07, 2008

Πάρκο Τρίτση

Ατομικό μάθημα

Μαμαααά που είσαι;

Ομαδικό μάθημα


Τα χελιδόνια έχουν γεμίσει τον ουρανό

Friday, April 04, 2008

Ταξίδι στην άκρη της Ευρώπης

Μη χάσετε 3 post του Δημήτρη για ένα ''Ταξίδι στην άκρη της Ευρώπης''
Φανταστικές φωτογραφίες τοπίων και πουλιών
http://greeknature.blogspot.com/

Tuesday, April 01, 2008

Ήχοι πουλιών

Για μένα η καταγραφή - αναγνώριση πουλιών προυποθέτει οπτική ή φωτογραφική καταγραφή. Οι ήχοι είναι (ήταν;) συμπληρωματική πληροφορία που σε κάποιες περιπτώσεις βοηθούν στην αναγνώριση. Ετσι εως τώρα τα παρακάτω site με ήχους πουλιών μού ήταν αρκετά.
http://www.mangoverde.com/birdsound/index.html
http://www.birdforum.net/opus/Welcome
http://www.owlpages.com/owls.php?genus=Strix&species=aluco
Με αφορμή το 3rd Attica Bird Race (όπου επιτρέπεται η ηχητική αναγνώριση) το έριξα στην ''ακρόαση''.
Κάθε νέα πρόταση εστιασμένη σε ευρωπαϊκά είδη ευπρόσδεκτη!